ทัวร์ญี่ปุ่น-AirAsiaX
ทัวร์ญี่ปุ่น-AsiaAtlantic
ทัวร์ญี่ปุ่น-โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น-โอซาก้า
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น - ทาคายาม่า
ทัวร์ญี่ปุ่น - คิวชู
ทัวร์ญี่ปุ่น-นิกโก้
ทัวร์โคมัตสึ-ทตโตริ
ทัวร์ญี่ปุ่น - อื่นๆ
ทัวร์โตเกียว-พัก4ดาว
ทัวร์โอซาก้า-พัก4ดาว
ทัวร์ฮอกไกโด-พัก4ดาว
ทัวร์ทาคายาม่า-พัก4ดาว
ทัวร์คิวชู-พัก4ดาว
ทัวร์นิกโก-พัก4ดาว
ทัวร์ญี่ปุ่น-ช่วงปีใหม่
ทัวร์ญี่ปุ่น-สงกรานต์
ทัวร์ญี่ปุ่น เดือนมกราคม
ทัวร์ญี่ปุ่น เดือนกุมภาพันธ์
ทัวร์ญี่ปุ่น เดือนมีนาคม
ทัวร์ญี่ปุ่น เดือนเมษายน
ทัวร์ญี่ปุ่น เดือนพฤษภาคม
ทัวร์ญี่ปุ่น เดือนมิถุนายน
ทัวร์ญี่ปุ่น เดือนกรกฎาคม
ทัวร์ญี่ปุ่น เดือนสิงหาคม
ทัวร์ญี่ปุ่น เดือนกันยายน
ทัวร์ญี่ปุ่น เดือนตุลาคม
ทัวร์ญี่ปุ่น เดือนพฤศจิกายน
ทัวร์ญี่ปุ่น เดือนธันวาคม
รหัส : ZNRT04
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฤดูหนาว เล่นสกีหิมะ SPARKLING WINTER IN TOKYO 5D3N BY XJ (ZNRT04)
คำอธิบาย : D1:กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ D2:นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท- อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ D3:ลานสกี ฟูจิเท็น- พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-โอไดบะ D4:นาริตะ-ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี-วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งชิจูกุ – อิออน – กรุงเทพ D5:สนามนาริตะ-สนามบินดอนเมือง
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
โดย : Air Asia X (XJ)
วันเดินทาง : ธันวาคม 2560,ปีใหม่ 2561
ราคาเริ่มที่ : 33,900 บาท✔
ดูรายละเอียด
รหัส : ZNRT09
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว SPECIAL SPARKLING FLOWER IN TOKYO 5D3N BY XJ (ZNRT09)
คำอธิบาย : D1:กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ D2:นาริตะ-กระเช้าคาจิคาจิ-วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งชินจูกุ-ทานขาปูยักษ์ D3:โตเกียว - อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ D4:สวนฮิตาชิ ซีไซต์ชมความงามของดอกโคชิอะ-วัดนาริตะ – อิออน – กรุงเทพ D5:สนามบินดอนเมือง
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
โดย : Air Asia X (XJ)
วันเดินทาง : ตุลาคม 2560
ราคาเริ่มที่ : 27,900 บาท✔
ดูรายละเอียด
รหัส : ZKIX20
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โอบาระ SAKURA AUTUMN IN OBARA 5D3N BY XJ (ZKIX20)
คำอธิบาย : D1:กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – โอซาก้า D2:เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – อิออน จัสโก้ D3:นาโกย่า – ศาลเจ้าโอสึ-ชมซากุระและใบไม้แดงที่โอบาระ–โทคิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – กิฟุ D4:กิฟุ – โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ D5:สนามบินคันไซ – ดอนเมือง
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
โดย : Air Asia X (XJ)
วันเดินทาง : พฤศจิกายน 2560
ราคาเริ่มที่ : 33,900 บาท✔
ดูรายละเอียด
รหัส : ZKIX23
ทัวร์โอซาก้า LIGHTING IN OSAKA 5D 3N BY XJ (ZKIX23)
คำอธิบาย : D1:กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – โอซาก้า D2:อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย D3:วัดโทฟุคุจิ– วัดคินคาคุจิ – ศาลเจ้าคิบูเนะ - ย่านชินเซไก D4:ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ D5:สนามบินคันไซ – ดอนเมือง
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
โดย : Air Asia X (XJ)
วันเดินทาง : พฤศจิกายน 2560
ราคาเริ่มที่ : 29,900 บาท✔
ดูรายละเอียด
รหัส : G7259
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น HIMEJI OSAKA-KYOTO 5D 3N โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (GHOSAKAXJ-JUL-SEP60)
คำอธิบาย : 1กรุงเทพฯ-สนามบินคันไซ 2เมืองเฮียวโงะ-ปราสาทฮิเมจิ-เมืองโกเบ-ย่านเมืองเก่าสไตล์ยุโรปคิตาโนะ-ชมวิวยอดเขาร๊อคโกะ-โอซาก้า 3อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ 4เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ –จัสโก้อิออน-คันไซ 5สนามบินคันไซ-กรุงเทพฯ
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
โดย : Air Asia X (XJ)
วันเดินทาง : กันยายน,ตุลาคม 2560
ราคาเริ่มที่ : 20,900 บาท✔
ดูรายละเอียด
หน้าหลัก | โปรแกรมทัวร์ | ติดต่อเรา
TEL : 086-313-1989 EMAIL : TRAVELSPREETOUR@HOTMAIL.COM
COPY RIGHT(c) 2013 ALL RIGHT RESERED.
Design By RUOK.CO.TH