ทัวร์ญี่ปุ่น-AirAsiaX
ทัวร์ญี่ปุ่น-AsiaAtlantic
ทัวร์ญี่ปุ่น-โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น-โอซาก้า
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น - ทาคายาม่า
ทัวร์ญี่ปุ่น - คิวชู
ทัวร์ญี่ปุ่น-นิกโก้
ทัวร์โคมัตสึ-ทตโตริ
ทัวร์ญี่ปุ่น - อื่นๆ
ทัวร์โตเกียว-พัก4ดาว
ทัวร์โอซาก้า-พัก4ดาว
ทัวร์ฮอกไกโด-พัก4ดาว
ทัวร์ทาคายาม่า-พัก4ดาว
ทัวร์คิวชู-พัก4ดาว
ทัวร์นิกโก-พัก4ดาว
ทัวร์ญี่ปุ่น-ช่วงปีใหม่
ทัวร์ญี่ปุ่น-สงกรานต์
ทัวร์ญี่ปุ่น เดือนมกราคม
ทัวร์ญี่ปุ่น เดือนกุมภาพันธ์
ทัวร์ญี่ปุ่น เดือนมีนาคม
ทัวร์ญี่ปุ่น เดือนเมษายน
ทัวร์ญี่ปุ่น เดือนพฤษภาคม
ทัวร์ญี่ปุ่น เดือนมิถุนายน
ทัวร์ญี่ปุ่น เดือนกรกฎาคม
ทัวร์ญี่ปุ่น เดือนสิงหาคม
ทัวร์ญี่ปุ่น เดือนกันยายน
ทัวร์ญี่ปุ่น เดือนตุลาคม
ทัวร์ญี่ปุ่น เดือนพฤศจิกายน
ทัวร์ญี่ปุ่น เดือนธันวาคม
รหัส : IXJ77
ทัวร์ญี่ปุ่น Golden Route WinterCool โตเกียว ชิราคาวาโกะ โอซาก้า 5วัน3คืน XJ (IXJ77)
คำอธิบาย : D1กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ D2นามบินนาริตะ - ลานสกีฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - มัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ออนเซ็น D3มัตสึโมโต้ - ทาคายาม่า - ลิตเติ้ลเกียวโต เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - โอกากิ D4เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ -วัดทองคินคะคุจิ - โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ D5สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
โดย : Air Asia X (XJ)
วันเดินทาง : มกราคม,กุมภาพันธ์,มีนาคม 2561
ราคาเริ่มที่ : 26,900 บาท✔
ดูรายละเอียด
รหัส : IXJ88
ทัวร์ญี่ปุ่น Golden Route คุ้มเวอร์A โอซาก้า ชิราคาวาโกะ โตเกียว 5D3N XJ (IXJ88)
คำอธิบาย : D1กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง D2 สนามบินคันไซ - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า(ชมด้านนอก) D3หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่าจินยะ - Little Kyoto เชตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ออนเซ็น D4 ยามานาชิ - ย่านภูเขาไฟฟูจิ - ลานสกีฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ D5นาริตะ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
โดย : Air Asia X (XJ)
วันเดินทาง : มกราคม,กุมภาพันธ์,มีนาคม 2561
ราคาเริ่มที่ : 27,900 บาท✔
ดูรายละเอียด
รหัส : IXJ99
ทัวร์ญี่ปุ่น Golden Route คุ้มเวอร์B โตเกียว โอซาก้า 5D3N XJ (IXJ99)
คำอธิบาย : D1กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง- สนามบินนาริตะ D2 สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - อุทยานฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด - ทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ - ออนเซ็น D3ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท - คาวากูจิโกะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ทะเลสาบฮามานะ - กุฟุ - ห้างเอออน D4เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ -ปราสาทโอซาก้า - ชินไซบาชิ D5สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
โดย : Air Asia X (XJ)
วันเดินทาง : มกราคม,กุมภาพันธ์,มีนาคม 2561
ราคาเริ่มที่ : 27,900 บาท✔
ดูรายละเอียด
รหัส : TNXJ22
ทัวร์โตเกียว ฟูจิ เมืองเก่าคาวาโกเอะ TOKYO FUJI KAWAGOE 5D3N ซุปตาร์ บัวลอย XJ (TNXJ22)
คำอธิบาย : D1กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง D2นาริตะ –วัดอาซากุสะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) – ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ–กระเช้าคาชิ คาชิ – โกเท็มบะเอ้าเลท D3ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้น5) –หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก- พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –โตเกียว –ช้อปปิ้งชินจุกุ– โอไดบะ– ไดเวอร์ซิตี้ D4คาวาโกเอะ-ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ-ตรอกลูกกวาด–อิออนมอลล์– สนามบินนาริตะ D5สนามบิน ดอนเมือง
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
โดย : Air Asia X (XJ)
วันเดินทาง : ตุลาคม,พฤศจิกายน 2560
ราคาเริ่มที่ : 28,888 บาท✔
ดูรายละเอียด
รหัส : TNXJ23
ทัวร์โตเกียว คาวาโกะเอะ TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ สกี หนาวมาก XJ (TNXJ23)
คำอธิบาย : D1กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น D2นาริตะ – วัดอาซากุสะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) – ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ –กระเช้าคาชิ คาชิ – โกเท็มบะ เอ้าเลท D3ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจุกุ –โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ D4คาวาโกเอะ - ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ - ตรอกลูกกวาด – อิออนมอลล์ – สนามบินนาริตะ D5สนามบิน ดอนเมือง
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
โดย : Air Asia X (XJ)
วันเดินทาง : พฤศจิกายน,ธันวาคม 2560,ปีใหม่ 2561
ราคาเริ่มที่ : 28,888 บาท✔
ดูรายละเอียด
รหัส : TNXJ25
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า OSAKA KYOTO TAKAYAMA 5D3N ซุปตาร์ เซเลบริตี้ XJ (TNXJ25)
คำอธิบาย : D1กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง D2สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคะคุจิ - หมู่บ้านนินจาอิงะ-เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination - ช้อปปิ้งซาคาเอะ D3นาโกย่า - ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – เล่นสกี ณ ลานสกีเมืองทาคายาม่า - ชิราคาวาโกะ D4 เอ็กซ์โปซิตี้ - เมืองโอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ D5 สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
โดย : Air Asia X (XJ)
วันเดินทาง : พฤศจิกายน 2560-มีนาคม 2561
ราคาเริ่มที่ : 27,888 บาท✔
ดูรายละเอียด
รหัส : TNXJ26
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว TOKYO FUJI IBARAKI ซุปตาร์ สกี วาไรตี้ 5D3N XJ (TNXJ26)
คำอธิบาย : D1สนามบินดอนเมือง D2สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - ฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด – โอวาคุดานิ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ + ดินเนอร์ ขาปูยักษ์ D3ภูเขาไฟฟูจิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว- ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ – อิบารากิ - ลาล่า การ์เด้น สึคุบะ D4สวนไคราคุเอน – ย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า – อะเมโยโกะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ D5สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
โดย : Air Asia X (XJ)
วันเดินทาง : มกราคม,กุมภาพันธ์,มีนาคม 2561
ราคาเริ่มที่ : 23,999 บาท✔
ดูรายละเอียด
รหัส : TNXJ27
ทัวร์โตเกียว Tokyo Fuji ซุปตาร์ สกี แฟนตาซี 5D3N XJ (TNXJ27)
คำอธิบาย : D1:สนามบินดอนเมือง-สนามบินนาริตะ D2:วนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด – หุบเขาโอวาคุดานิ (บัส) – ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ – โกเท็มบะ เอ้าเลท D3:ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –โตเกียว –วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งชินจุกุ D4ช้อปปิ้งโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ – วัดนาริตะ – อิออนมอลล์ – สนามบินนาริตะ D5:สนามบินดอนเมือง
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
โดย : Air Asia X (XJ)
วันเดินทาง : มกราคม,กุมภาพันธ์ 2561
ราคาเริ่มที่ : 22,999 บาท✔
ดูรายละเอียด
รหัส : TNXJ29
ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ สกี หนาวมาก (2) XJ (TNXJ29)
คำอธิบาย : 1กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น 2นาริตะ – วัดอาซากุสะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) – ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ – กระเช้าคาชิ คาชิ – โกเท็มบะ เอ้าเลท 3ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจุกุ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ 4คาวาโกเอะ - ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ - ตรอกลูกกวาด – อิออนมอลล์ – สนามบินนาริตะ 5สนามบิน ดอนเมือง
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
โดย : Air Asia X (XJ)
วันเดินทาง : ธันวาคม 2560
ราคาเริ่มที่ : 25,888 บาท✔
ดูรายละเอียด
รหัส : TNXJ28
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N ซุปตาร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่ 5D3N XJ (TNXJ28)
คำอธิบาย : 1กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น 2หมู่บ้านนินจาอิงะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ – นาโกย่า – ซาคาเอะ 3อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ 4ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – หุบเขามิโนะ- เอ็กซ์โปซิตี้ – เมืองนารา – วัดโทไดจิ - พระพุทธรูปไดบุทสึ - สนามบินคันไซ 5สนามบินดอนเมือง
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
โดย : Air Asia X (XJ)
วันเดินทาง : มกราคม,กุมภาพันธ์,มีนาคม 2561
ราคาเริ่มที่ : 26,888 บาท✔
ดูรายละเอียด
หน้าหลัก | โปรแกรมทัวร์ | ติดต่อเรา
TEL : 086-313-1989 EMAIL : TRAVELSPREETOUR@HOTMAIL.COM
COPY RIGHT(c) 2013 ALL RIGHT RESERED.
Design By RUOK.CO.TH