ทัวร์ญี่ปุ่น-AirAsiaX
ทัวร์ญี่ปุ่น-AsiaAtlantic
ทัวร์ญี่ปุ่น-โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น-โอซาก้า
ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น - ทาคายาม่า
ทัวร์ญี่ปุ่น - คิวชู
ทัวร์ญี่ปุ่น-นิกโก้
ทัวร์โคมัตสึ-ทตโตริ
ทัวร์ญี่ปุ่น - อื่นๆ
ทัวร์โตเกียว-พัก4ดาว
ทัวร์โอซาก้า-พัก4ดาว
ทัวร์ฮอกไกโด-พัก4ดาว
ทัวร์ทาคายาม่า-พัก4ดาว
ทัวร์คิวชู-พัก4ดาว
ทัวร์นิกโก-พัก4ดาว
ทัวร์ญี่ปุ่น-ช่วงปีใหม่
ทัวร์ญี่ปุ่น-สงกรานต์
ทัวร์ญี่ปุ่น เดือนมกราคม
ทัวร์ญี่ปุ่น เดือนกุมภาพันธ์
ทัวร์ญี่ปุ่น เดือนมีนาคม
ทัวร์ญี่ปุ่น เดือนเมษายน
ทัวร์ญี่ปุ่น เดือนพฤษภาคม
ทัวร์ญี่ปุ่น เดือนมิถุนายน
ทัวร์ญี่ปุ่น เดือนกรกฎาคม
ทัวร์ญี่ปุ่น เดือนสิงหาคม
ทัวร์ญี่ปุ่น เดือนกันยายน
ทัวร์ญี่ปุ่น เดือนตุลาคม
ทัวร์ญี่ปุ่น เดือนพฤศจิกายน
ทัวร์ญี่ปุ่น เดือนธันวาคม
รหัส : TSB99
ทัวร์โตเกียวFULL DAY JAPAN TRIP TOKYO FUJI 5วัน3คืน AIR ASIA X (TSB99)
คำอธิบาย : 1กรุงเทพฯ ดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – โรงแรม 2อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – หุบเขาโอวาคุดานิ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - สะพานแขวนมิชิม่า สกายวอล์ค –รงแรม + ออนเซ็น 3สวนดอกไม้ (ขึ้นอยุ่กับสภาพอากาศ)– ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยุ่กับสภาพอากาศ)– – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปกับโตเกียว สกายทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ 4สักการะหลวงพ่อโตองค์ยืน (พระใหญ่ อูชิคุ ไดบุตสึ) ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น – นาริตะ –ช้อปปิ้ง อิออน – สนามบินนาริตะ
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
โดย : Air Asia X (XJ)
วันเดินทาง : กรกฎาคม,สิงหาคม 2560
ราคาเริ่มที่ : 26,999 บาท✔
ดูรายละเอียด
รหัส : TSB125
ทัวร์โตเกียว TOKYO FREEDOM 6วัน 4คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) (TSB125)
คำอธิบาย : 1กรุงเทพฯ ดอนเมือง – สนามบินนาริตะ –โตเกียว-โรงแรม 2โตเกียว-ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ]– ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว –อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ถ่ายรูปบริเวณทะเลสาบอาชิ –หุบเขาโอวาคุดานิ – โตเกียว 3FREE DAY 4FREE DAY 5FREE DAY-สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ 6กรุงเทพฯ
ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
โดย : Air Asia X (XJ)
วันเดินทาง : กรกฎาคม 2560
ราคาเริ่มที่ : 19,995 บาท✔
ดูรายละเอียด
รหัส : TSB123
ทัวร์ญี่ปุ่น สุโค่ย A โตเกียว SUGOI JAPAN TOKYO FUJI-A 5วัน 3คืน AIR ASIA X (TSB123)
คำอธิบาย : 1กรุงเทพฯ ดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – โรงแรม 2วัดนาริตะซัง-ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ]– ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว -โรงแรม + แช่ออนเซ็น 3โตเกียว - วัดอาซากุสะ- ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้ง ชินจูกุ 4อิสระเต็มวัน ในโตเกียว (หรือซื้อทัวร์เสริม ดิสนีย์แลนด์)-สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ 5กรุงเทพฯ
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
โดย : Air Asia X (XJ)
วันเดินทาง : กรกฎาคม 2560
ราคาเริ่มที่ : 17,991 บาท✔
ดูรายละเอียด
รหัส : TSB102
ทัวร์ญี่ปุ่น SUPER JAPAN TRIP TOKYO FUJI 6วัน 4คืน AIR ASIA X (TSฺB102)
คำอธิบาย : 1กรุงเทพฯ ดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – โรงแรม 2อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – หุบเขาโอวาคุดานิ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - สะพานแขวนมิชิม่า สกายวอล์ค – โรงแรม + ออนเซ็น 3สวนดอกไม้ (ขึ้นกับสภาพอากาศ) – ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นกับสภาพอากาศ) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปกับโตเกียว สกายทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ 4อิสระเต็มวัน ในโตเกียว (หรือซื้อทัวร์เสริม ดิสนีย์แลนด์) 5สักการะหลวงพ่อโตองค์ยืน (พระใหญ่ อูชิคุ ไดบุตสึ) – นาริตะ – ช้อปปิ้ง อิออน – สนามบินนาริตะ 6นาริตะ-กรุงเทพฯ
ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
โดย : Air Asia X (XJ)
วันเดินทาง : กรกฎาคม,สิงหาคม,กันยายน 2560
ราคาเริ่มที่ : 26,999 บาท✔
ดูรายละเอียด
รหัส : TSB129
ทัวร์โตเกียว TOKYO FREEDOM 6วัน 4 คืน AIR ASIA X (TSB129)
คำอธิบาย : 1กรุงเทพฯ ดอนเมือง – สนามบินนาริตะ –โตเกียว-โรงแรม 2โตเกียว-ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ]– ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว –อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ถ่ายรูปบริเวณทะเลสาบอาชิ –หุบเขาโอวาคุดานิ – โตเกียว 3FREE DAY 4FREE DAY 5FREE DAY-สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ 6กรุงเทพฯ
ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
โดย : Air Asia X (XJ)
วันเดินทาง : กรกฎาคม 2560
ราคาเริ่มที่ : 19,995 บาท✔
ดูรายละเอียด
รหัส : TSB128
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-บุปผา-ฟ้าคราม 5วัน 3คืน AIR ASIA X (TSB128)
คำอธิบาย : 1สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ – โตเกียว – โรงแรม 2โตเกียว –วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียว สกายทรี-คาวากูจิโกะ-ศูนย์แผ่นดินไหว-ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5 หรือขึ้นกับสภาพอากาศ)-โรงแรม + ออนเซ็น 3อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-หุบเขาโอวาคุดานิ-ถ่ายรูปกับทะเลสาบอาชิ-เทศกาลทุ่งดอกรักเร่ + ใส่ชุดยูคาตะ ถ่ายรูป –คามาคูระ-หลวงพ่อโต-โตเกียว 4โตเกียว-ศาลเจ้าเมย์จิ-ฮาราจูกุ-ชินจูกุ-นาริตะ-ช้อปปิ้งอิออน-สนามบินนาริตะ 5สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
โดย : Air Asia X (XJ)
วันเดินทาง : กันยายน 2560
ราคาเริ่มที่ : 24,999 บาท✔
ดูรายละเอียด
รหัส : ZNRT19
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ลาเวนเดอร์ STRONG LAVENDER IN TOKYO 5D3N BY XJ (ZNRT19)
คำอธิบาย : D1:กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ D2:นาริตะ-วัดอาซากุสะ-ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ –โอวาคุดานิ-อาบน้ำแร่ธรรมชาติ D3:ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค(กรณีทินทาง 16 มิ.ย.-17 ก.ค. ไปชม ทุ่งดอกลาเวนเดอร์)- พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –ช้อปปิ้งชินจุกุD4:Free Day D5:สนามนาริตะ-สนามบินดอนเมือง
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
โดย : Air Asia X (XJ)
วันเดินทาง : มิถุนายน-กันยายน 2560
ราคาเริ่มที่ : 23,900 บาท✔
ดูรายละเอียด
รหัส : ZNRT01
ทัวร์โตเกียว TOKYO STRONG STRONG IN TOKYO 5D3N BY XJ (ZNRT01)
คำอธิบาย : ทัวร์ญี่ปุ่น ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีและฤดูหนาว เล่นสกีหิมะ: D1:กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ D2:นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-โอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท-อาบน้ำแร่ธรรมชาติ D3:ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) (กรณีเดินทางตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.เป็นต้นไป นำท่านสนุกกับลานสกี ฟูจิเท็น)-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว- วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งชินจุกุ D4:Free Day หรือซื้อ DISNEY D5:สนามนาริตะ-สนามบินดอนเมือง
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
โดย : Air Asia X (XJ)
วันเดินทาง : ตุลาคม-ธันวาคม 2560,ปีใหม่ 2561
ราคาเริ่มที่ : 29,900 บาท✔
ดูรายละเอียด
รหัส : ZNRT02
ทัวร์โตเกียว สวนฮิตาชิ SPARKLING FLOWER IN TOKYO 5D3N BY XJ (ZNRT02)
คำอธิบาย : D1:กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ - D2:นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท-อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ D3:ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)- พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–อาซากุสะ-ช้อปปิ้งชินจูกุ D4:สวนฮิตาชิ ซีไซต์ชมความงามของดอกโคชิอะ-วัดนาริตะ – อิออน -นาริตะ D5:สนามนาริตะ-สนามบินดอนเมือง
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
โดย : Air Asia X (XJ)
วันเดินทาง : ตุลาคม 2560
ราคาเริ่มที่ : 31,900 บาท✔
ดูรายละเอียด
รหัส : ZNRT03
ทัวร์ญี่ปุ่น ชมใบไม้เปลี่ยนสี SPARKLING AUTUMN IN TOKYO 5D3N BY XJ (ZNRT03)
คำอธิบาย : D1:กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ D2:นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท-อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ D3:ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)- พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–อุโมงค์ใบเมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร-โอไดบะ D4:นาริตะ-ถ่ายรูปโตเกียวมกายทรี-วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งชิจูกุ – อิออน – กรุงเทพ D5:สนามนาริตะ-สนามบินดอนเมือง
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
โดย : Air Asia X (XJ)
วันเดินทาง : พฤศจิกายน 2560
ราคาเริ่มที่ : 31,900 บาท✔
ดูรายละเอียด
หน้าหลัก | โปรแกรมทัวร์ | ติดต่อเรา
TEL : 086-313-1989 EMAIL : TRAVELSPREETOUR@HOTMAIL.COM
COPY RIGHT(c) 2013 ALL RIGHT RESERED.
Design By RUOK.CO.TH